Loading...

Melding

Dit multimediaverhaal bevat video- en geluidsfragmenten. Zet het geluid aan.

Gebruik het muiswiel of de pijltjestoetsen om tussen pagina's te navigeren.

Swipe om tussen pagina's te navigeren.

Hier gaan we

Naoberkracht

Logo https://mvlt.fnozorgvoorkansen.nl/naoberkracht

Naar boven

Net als in veel plattelandsdorpen leed het Drentse Witteveen onder ontgroening en vergrijzing. Het aantal schoolgaande kinderen was sterk afgenomen waardoor sluiting van de school dreigde.

Naar boven

De school was ook een plek waar de 550 jongere en oudere dorpsbewoners elkaar ontmoetten. Een groepje verontruste Witteveners, waaronder Roos Glastra, besloot samen met de vereniging Dorpsbelang hierover, én over de vergrijzing, de stemming te peilen bij de rest van het dorp.

Naar boven

"Veel mensen bleken laconiek over hun toekomst: ‘ik kom toch wel in tehuis terecht in Westerbork’, maar verhuizen naar een ander dorp is enorm ingrijpend. Je moet je zorg opnieuw organiseren en sociale contacten opnieuw opbouwen. Deze houding was een kantelpunt voor ons."

Naar boven
Besloten werd de bewoners persoonlijk te vragen wat hun behoeften zijn, maar ook wat hun verborgen talenten zijn die ingezet zouden kunnen worden om de gemeenschap te versterken. Bij FNO vonden ze financiële ondersteuning om twee dorpelingen in te zetten voor dit intensieve werk. Hier werd het project Naoberkracht (‘nabuurkracht’) geboren.

Naar boven

Naar boven


Inmiddels is met 300 van de 550 inwoners gesproken
en heeft Naoberkracht de eerste vruchten afgeworpen: er wordt door een team van elf dorpsgenoten mantelzorg verleend bij een man wiens partner erg ziek is, zodat hij zelf soms ook even weg kan. Jonge gezinnen vragen oudere dorpsgenoten op hun kinderen te passen en iemand anders chauffeurt een dorpsgenoot regelmatig naar het ziekenhuis.

Naar boven

Naar boven


De school werd gered door te fuseren met een andere naburige krimpschool en het oude schoolgebouw werd omgetoverd tot dorpshuis waarin inmiddels een kapper, fysiotherapeut, fitnessruimte, peuterspeelzaal, kinderopvang/bso, een jeugdsoos en de dorpshuiskamer huizen.

Naar boven

Naar boven


En Naoberkracht gaat door: een leegstaand pand wordt verbouwd tot ouderenwoningen die uitkijken op het dorpsplein. De voetbalclub is gefuseerd met een naburige club zodat er jeugdteams kunnen blijven bestaan. Inmiddels wordt er zelfs nieuwbouw gerealiseerd voor starters want er lijkt sprake van een Witteveense babyboom.

Naar boven
Scroll om door te gaan
Swipe om door te gaan